Monday, 14 November 2011

Mikropengajaran Sanis Year 4

Rancangan Pelajaran Harian

Kelas                         : Tahun 4M
Mata Pelajaran        : Science
Tarikh                        : 28 October 2011(Jumaat)
Bilangan Murid      : 45 orang
Masa                          : 1 Jam

Theme (Tema): Investigating The Living Things
Learning Area (Tajuk ) : Animals and Plants Protect Themselves
Learning Objectives (Objektif ):
3.1       Understanding that animals have specific characteristics and behavior to protect themselves from danger.
Learning Outcomes (Hasil Pembelajaran): Di akhir sesi pembelajaran, murid dapat:
Hasil Pembelajaran Kognitif
ü  Identify special characteristics of animals that protect them from danger.
ü  Identify special behavior of animals that protect them from danger.
ü  Describe how the special characteristics and behavior of animals help to protect them from danger.
Hasil Pembelajaran Psikomotor :
ü  Observing the picture given in group
ü  List out the special characteristic and behavior of the animal
Hasil Pembelajaran Afektif: 
ü  Melibatkan diri secara aktif dalam menjalani kerja kumpulan.
ü  Menghargai masa dengan menjalankan kerja kumpulan dengan pantas dan sentiasa menumpukan kepada menjalankan tugasan tersebut.

Konsep/ prinsip / hukum / fakta / teori:
a.   Special characteristics: Ciri-ciri khas haiwan yang terdapat pada haiwan
b.   Behavior : Perlakuan yang akan dilakukan oleh haiwan
c.    Haiwan terdapat ciri-ciri khas dan perlakuan yang dapat melindungi diri daripada bahaya. 
Alat Bantu Mengajar: CD Courseware, Komputer riba, LCD Projector, Kertas Mahjung, Marker Pen  
Pengetahuan sedia ada: Murid-murid telah mempelajari sifat-sifat fizikal haiwan semasa Tahun2.


Fasa
Isi Kandungan
Aktiviti Pengajaran dan Pembalajaran
Nota
Aktivit Guru
Aktiviti Murid
Permulaan/ Mencungkil Idea
(+ 8 Minus)
Lampiran 1
·         Kupu-kupu tersembunyi di batang pokok.
·         Stick insect tersembunyi di atas daun dan dahan pokok.
·         Thorn bug tersembunyi di batang rumput yang berduri.
·         Serangga-serangga tidak mudah dikesani kerana mereka mempunyai warna yang hampir sama dengan rumput dan pokok.
Guru menunjukkan gambar rumput dan caterpillar secara asing.

Guru meletakkan caterpillar di atas rumput. Guru tanya murid adakah mereka dapat melihat caterpillar dengan jelas.

Memaparkan video dan meminta murid mencari serangga kupu-kupu, stick insect dan thorn bug yang tersembunyi dalam taman bunga yang dipaparkan.

Membimbing murid untuk menjelaskan kenapa serangga tersebut susah dicari.Memerhatian gambar dan menjawab soalan guruMemerhati video dan mencari serangga yang tersembunyi dan memberi respon kepada guru.
Strategi :
Kaedah Audio Visual, Teknik Soal jawab

Sumber Pengajaran: Couseware


            

No comments:

Post a Comment